NABÓR NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

Okręgowa
Rada Adwokacka
w Łodzi

Twoja przeglądarka nie akceptuje COOKIES w związku z czym niemo?liwe jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Aby poprawnie zainicjowa? proces rekrutacji nale?y w??czy? akceptacj? COOKIES w przegl?darce!!!

NABÓR NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

Szanowni Państwo,
 
Niniejsza strona umożliwi Państwu rejestrację w SYSTEMIE stworzonym na potrzeby naboru na aplikację adwokacką w Izbie Łódzkiej („SYSTEM NABORU”). Prawidłowa rejestracja będzie jednocześnie autoryzacją umożliwiającą Państwu późniejsze kolejne logowania do SYSTEMU NABORU, śledzenie przebiegu stanu postępowania rejestracyjnego, czy też wprowadzanie zmian zgłoszonych danych.
 
Krok po kroku zostaną Państwo poprowadzeni przez wypełnianie kolejnych formularzy, niezbędnych dla pełnej końcowej rejestracji w SYSTEMIE NABORU. Po wypełnieniu wszystkich formularzy, zostanie Państwu przedstawiona ich kompletna zawartość celem zatwierdzenia/weryfikacji danych wraz z możliwością ich wydruku.
 
Celem rozpoczęcia procesu rejestracyjnego, prosimy o naciśnięcie pola z napisem "Rejestracja" znajdującego się powyżej.
 

UWAGA! Rejestracja elektroniczna w Systemie Naboru ma charakter wyłącznie informacyjny, usprawniający obsługę Państwa wniosków. Nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w rozumieniu przepisów ustawy- Prawo o adwokaturze. Oznacza to, konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz załącznikami w formie pisemnej na adres biura Okręgowej Rady Adwokackiej.
 

Logowanie do Extranetu
Login:
Hasło: